QUY CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

I. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Helloteacher sẽ tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng liên quan đến giao dịch tại website www.helloteacher.vn. Khi phát sinh tranh chấp, Helloteacher đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của học viên vào chất lượng dịch vụ của www.helloteacher.vn và thực hiện theo các bước sau:

II. ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THAM GIA BÁN SẢN PHẨM

www.helloteacher.vn tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các đối tác cung cấp nội dung đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến các Khóa đào tạo. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Helloteacher sẽ thực hiện đúng như thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết. Nếu hợp đồng không được thực hiện đúng trong trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ hòa giải trên cơ sở thương lượng và đôi bên cùng có lợi. Trong trường hợp có những tranh chấp hai bên không thể tự giải quyết và hoà giải, hai bên sẽ đưa ra Toà Kinh Tế nơi Helloteacher đặt trụ sở chính để giải quyết. Phán quyết của Toà án là quyết định cuối cùng và có hiệu lực ràng buộc thực hiện đối với các bên. Mọi chi phí phát sinh bao gồm cả phí luật sư của bên thắng kiện do bên thua kiện chịu.

Helloteacher có trách nhiệm tiếp nhận thông tin về các vấn đề pháp sinh, thực hiện chức năng điều phối , yêu cầu các bên hợp tác để xử lý vấn đề.

Sau khi quá trình thương lượng nhằm xử lý vấn đề hoàn tất, các bên có trách nhiệm thực hiện theo đúng thỏa thuận đã đề ra.