To be instructor at helloteacher

Để đăng ký tham gia dạy học vào Helloteacher.vn, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1:

a. Tại trang helloteacher.vn, tìm chọn nút “Đăng ký”.

faq_01

b. Tại đây lựa chọn vai trò là Giáo viên, Sinh viên, Doanh nhân trong hệ thống.

faq_02

c. Điền đầy đủ thông tin và nhấn nút “Đăng ký”.

how_to_teacher01

Bước 2:

a. Cập nhật tài khoản

how_to_teacher02.jpg
how_to_teacher03.jpg
how_to_teacher04.jpg
how_to_teacher05

b. Kinh Nghiệm

how_to_teacher06

c. Trình Độ & Bằng cấp

how_to_teacher07

d. Khi người dạy điền và cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân cũng như bằng cấp. Sau đó chờ Ban Giám hiệu của Helloteacher duyệt và gởi lại kết quả đến email của Bạn.

Khi đó Hình ảnh cá nhân của Bạn sẽ được hiển thị ở mục “ Giáo viên nổi bật”  khi được duyệt.

how_to_teacher08

Bước 3: Giáo viên mở lớp

a. Click vào Quản lý lớp của tôi chọn “ Thêm lớp” hoặc “ Thêm khóa học”

how_to_teacher09

b. Bước tiếp theo điền thông tin “ Thêm lớp” hoặc “ Thêm khóa học”

how_to_teacher10how_to_teacher11how_to_teacher12

c. Các Bạn chọn “Lưu”: Sau đó “Danh sách lớp học của tôi” được hiển thị . Ô viền màu đỏ là lớp bạn vừa tạo

how_to_teacher13
how_to_teacher14
how_to_teacher15
how_to_teacher16

Lịch mở cho lớp “Kể chuyện cho Bé 4 tuổi”  là từ “8pm-9pm” vào tối “ Chủ nhật và Thứ năm” trong tuần.

how_to_teacher17
how_to_teacher18
how_to_teacher19

d. Khi hoàn thành đầy đủ những thông tin cho Lớp đã mở của Bạn, bạn sẽ đợi Ban Giám hiệu của Helloteacher duyệt lớp

how_to_teacher20
Khi đã được duyệt “Lớp hoặc Khóa”
how_to_teacher21
Lớp của bạn đã được hiển thị ở “ Lớp học nổi bật” sau khi được duyệt:
how_to_teacher22

Bước 4: Theo dõi thời gian lớp học từ khi  Bắt đầu đến kết thúc giữa Người dạy và Ngườ i học

faq_17

Bước 5: Cách thanh khoản Thù lao cho Người dạy
Người dạy đăng nhập vào hệ thống và vào phân “quản lý ví” của mình.

faq_15

Người dạy nhập số tiền muốn rút, và sau đó tạo lệnh rút tiền, Ban quản trị sẽ chuyển khoản vào tài khoản của người dạy.

faq_16