To be learner at Helloteacher

Để đăng ký tham gia học tại Helloteacher.vn, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1:

a. Tại trang helloteacher.vn, tìm chọn nút “Đăng ký”.

faq_01

b. Tại đây lựa chọn vai trò là học viên trong hệ thống.

faq_02

c. Điền đầy đủ thông tin và nhấn nút “Đăng ký”.

faq_03

Bước 2:  Cập nhật tài khoản

helloteacher_learner_04helloteacher_learner_05

Bước 3: Học viên đăng ký lớp/khóa học

a. Chọn khóa/lớp học và đăng ký

faq_10

b. Lựa chọn thời gian biểu phù hợp rồi nhấp vào nút “Đăng ký”

faq_11

Bước 4: Theo dõi thời gian lớp học từ khi  Bắt đầu đến kết thúc giữa Người dạy và Ngườ i học

faq_18

Bước 5: Cách nạp tiền vào hệ thống
Người học đăng nhập vào hệ thống và vào phân “quản lý ví” của mình. Ở đây bạn có thể chọn một trong 2 phương pháp nạp tiền vào ví của bạn: nạp tiền trực tuyến thông qua cổng thanh toán trực tuyến hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.
a. Nạp tiền trực tiếp

faq_13

b. Nạp tiền qua chuyển khoản ngân hàng

faq_14